Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Tal — d 1, Lc8 — e6?; 12. f2-f4, Le7 — b4; 13. f4 — f5, L e 6 — c 8; 14. a2-a3, Lb4xc3; 15. D d 2 xc 3, P c 6 — e 7 ; 16. Le3 — g5, Dd8 — b 6; 17. Dc3 — e3, Tl8 — e8; 18. Lg5x f6, D b 6xf 6; J9. Le2 — g4, Lc8xf5?; 20. De3 — g 3!, Df6— b 6; 21. Lg4xf5,Pe7 — c6;22. Tfl — f4,Te8 — e5 de positie op het diagram.

Er volgde:

X. N. (Zwart) T.u vI,7aioq „ q ^ u 7

2b. h t 5 X li 7 f ! 2b. K g 8 X h 7

24. T f 4 x f 7 24. T a 8 — g 8

25. D g 3 — h 3 f 25. K h 7 — g 6

26. T f 7 — f 4 26. T g 8 — e 8

27. Tf 4 —g4f 27. Kg 6 — f7

(Op 27 - volgt 28 l 29 f-r'± vr r g 5 ° K g 5: KhG

ï d 3 D f6 K f 2 KMI

dU gG 31 Telf 32 TT2f 33

en wint).

28. T d 1 — f 1 f 28. K f 7 — g 8

H. J. den Hertog (Wit) (Op 28 volgt 29 ' ' : 1 30, l1"

vlr K e 7 ° Kd6 Kc5

31 at.) 29. Tg4 — h 4 en wit wint, daar op 29 rf h.

1 t o n ^ h 5 : o i KM DO Dd7!

volgt 30 . - - 31 T 32

° D d 4 : -j- g 6

Uit eene in 1891 te Parijs, in het Café de la Régence gespeelde partij ontstond na den 15den zet van Zwart de positie op het diagram. Amateur (Zwart)

. i-\t:l 1 1* i._ .1.

nu ucöiiöiic ue [jany ju Z.1ji1 vuurdeel met een brillant en correct Dame-offer:

16. D a 6xa 7 f ! 16. Ka8 xa7

17. a 5xb6 f f 17. Ka7 — b7

18. Tal—a7f 18. Kb7 —c6

19. T a 7 Xc 7 f 19. K c 6 — b 5

20. Pel-c 2 20. P e7- c6

21. c 3—c 4 f 21. K b 5 — a 6

22. Tfl-al f 22. P c6 — a5

23. P c 2—b 4 f mat.

Sluiten