Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Volo reine matstellingen verhoogen de waarde van het probleem.

,..7eyal lll0et de slotpositie der voornaamste variant zooveel mogetijk, l) een rein mat zijn.

o. evenoplossingen worden onderscheiden in totale en partiëele.

a. Eerstgenoemde, bestaande in eene afwijking van de auteursoplossing op den len zet reeds, maken het probleem foutief.

li. Partiëele nevenoplossingen schaden meestal den totaalindruk en zijn alleen dan niet als nadeel te beschouwen : na dreigzetten van 11 it, als Zwart de dreiging niet pareert.

De Jury.

Probleem N° 93 van H, J. den Hertog, Amsterdam.

Opgedragen aan den Heer L. N. de Jong.

Mat in 2 zetten.

&msss&'ssses^

oveTei8qVeÏni^hier?dtr d° rekeninSen van Penningmeester 011 1893 en de begrooting over 1894 volgen.

Finantiëele Rekening over het Dienstjaar 1892. Aantal leden 181.

°ntVangSt' Uitgaaf.

clti^va"'Vver 1X91 f 47145 A;n py- £ u— . ...f 180.-

Af!e(,e\fd;eiing,: ' en' ' " pl'ijHZe", Prob,eemwedst^jdï-

perceptie-kosten . . v 30 04»' " sporttentoonstel-

in»,T_7 ^ -: rr - iïs i s" "

InlTr/^ St"ijde,-S 2d° . „ w Aa" s-Hage drukw. " 1W-

In.eggeu.en van 10 deeine.ers "'-50 „ 7. S Amsterdam 200 " 101 ^ oplossingswedstrijd a ƒ0.25. . „ 2.50 diploma's

tSSf.r; y"""'. 075 s"„"iv «*»

' u'/ö saldo op nieuwe rekening 1893 v 334.44

f 954,05' f 054. CC5

Sluiten