Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K f 4 --g 3

Opgegeven.

De opmerkingen in deze partij, onderteekend 1'., zijn van Dr Prange; de overige zijn van den Heer J. Vijzelaar.

Correspondentie-partij.

•j. N° 35.

(xespeeld 1860 —1861. Spaansche Partij.

E1 b e r f e 1 (1. A.msterdam. Wit Zwart

1. e 2 — e 4 e 7 — e 5

2. P g 1 — f 3 P b 8 — c 6

3. Lf] — b 6 a7 — a 6

4. L b 5 — a4 P g 8 — f6

5. d 2 — d4 e5 X d4

6. 0—0 L f 8 — e 7

7. e 4 — e 5 P f 6 — e 4

8. 1' f 3 X d 4 0—0

Elberfeld had hier Pd 4: verwacht, waarna Wit door 9. D d 4 : P c 5 10. P c 3 Pa4: 11. Da4: beter ontwikkeld ware geweest. Daarbij werd 10. D g 4 nauwkeurig geanalyseerd; Zwart tnag dan pion g7 niet verdedigen maar speelt Pa 4:

11. Dg 7: Tf8 en Wit kan den aanval nog wel eenige zetten vasthouden maar geen beslissend voordeel erlangen bijv.:

12. L h 6 P b 2 : 13. P c 3 d 5 14. e d 6 :

D d 6 : 15. Tel of 12 P c 5 13. f4

P e 6 14. D h 7 : Lc5f 15. Kh1 Dh4 16. P d 2 P d 4 17. Tael of 12 d 5!

13. e d 6: DdG: 14. Dh7: Dg6 15. Dg6: fg6: 16. Lf8: Kf8: met gelijk spel.

9. c 2 — c 3

Op 9. P f 5 kon volgen d 6 (A B) 10. e d 6: cd6: 11. Lc6: bc6: 12. P e 7 :-J- De7: 13. Tel T e 8 14. f3 D a 7 f 15. L e 3 P c 5 16. Ddfi en 17. b 4.

of A. g 6 10. P h 6 f K h 8 11 I) d 5 P c 5 12. P f 7: Tf 7: 13. Lc6: Tf8

of B. Pc5 10. Dg4 g6 11. Lh6 Te8 12 P g 7 d 6 enz.

f7 — f6

Hier was d6 wegens 10. Pc 6: bc6 11. Lc6: niet aan te bevelen. Op 9.... Pd 4: zou echter gevolgd zijn 10. cd 4: f5 11. f3 P g 5 12. Pc3 d 6 13. f4 Pe4

14. Pe4: fe4: 15. d 5 en Wit is in 't voordeel.

10. L a 4 — c 2 (17 — (15

Nu verdiende Pd 4: de voorkeur bijv.:

11. cd 4: d 5 12. f3 Pg5 13 Pc3 Pe6 14. f4 fe 5: 15. de 5: I,c5f 16. Khl c6 17. Dd3 (of f5) P c 7 en Zwart staat niet slecht.

11. P d 4 X c 6 b 7 X c 6

12. Lc2 X e4 dó X e4

13. e 5 X f6

Wit laat zich, op grond van zijn verkregen voordeel, verleiden, zet 13—15 te doen zonder de stelling nauwkeurig te analyseeren. Anders had hij door den een voudigen afruil der dames zijn overwicht behouden. Zwart maakt aanstonds van deze font gebruiken verbetert zijn slechte positie in weinige zetten aanmerkelijk

L e 7 — d 6!!

14. f6 X g7 T f 8 — f 7

15. g 2—g3 Beter: D li 5 of D d 4.

L c 8 — li 3

16.Tfl — el L d 6 — c 5

Een uitstekende zet, waarvan de gevolgen niet goed door Wit waren berekend.

17. L c 1 — I' 4

Na D d 8 : -f- A. wint zwart door T d 8:

18. L f 4 T d 3 19. P a 3 Tf3 of 19. Le3 T e 3 : of 18 L e 3 L e 3 : 19. f e 3: K g 7:

20. Pa 3 Tf 8.

Na A. 17. L e 3 Le3: 18. fe3: Df6

19. De 2 lv g 7 : 20. Pd2 Tf8 21. Khl Df2 of 21. Pe4: Df5 enz. heefi Wit zoo goed als geen kans op remise.

T f 7 X f 4 !

18. «■ 3 X f 4 Dd 8 — h 4

19. Kg 1 — hl

Hier ziet Wit De2 Df4 20. Khl Lg4

21. Dc4f Kg 7: 22. Tgl D f3 f23. T g 2 D d 1 f 24. T g 1 en remisestelling over het hoofd.

D h4 X f 2

20. T e 1 — g l 1) f 2 X g lt

21. D d 1 X g 1 L c 5 X g L

22. Khl X g 1 T a 8 — d 8 28. Pb l — a8 T d 8 — d 2

24. 1)2 — b4 e 4 — e3

25. Pa 3 —c4 Td2 — g 2f

Sluiten