Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 42 Wit: Roberts Zwart: Hymes

Siciliaansche Verdediging.

1 e4 c5 19 D c3 h5 37 Dei fg3 :

2 d4 cd4: 20 P h2 D dy 38 fg3 : X f3

3 p <3 P c6 2iXgi K hy 39 T da P <r3 :

4 P d4' ë6 22 X adi X f7 40 T dh2 D d4f

5 b3 L g 7 23 L e2 X af8 41 Kg2 K g5

6 L b2 D asf 24 P f3 K h6 ? 42 D d2y X e3

7 L c3 D b6 25 P e5 D c8 43 D f2 P e4:

8 P c6: L C3f 26 P f/f : X f7 : 44 T hsf K g6

9 P C3 : bc6: 27 D f3 gS 45 T h6f K gy

10 D d3 P f6 28 K h2 g4 46 X h7f K g6

11 L e2 0-0 20 hg4 : hg4: 4y T 2h6 K g5

12 0-0 d6 3oDd3 K g5 ?! 48 D h4f K f4

13 h3 P e8 31 Thi P h5 49 Le4:? D e4f :

14 P dl f5 32 Kgi D f8 50 K fi T f37 J5 p e3 Pg7 33 D d2 D g8 5lDf2 X f2f: iöKhi Le6 34 g3 K g6 52 Kf2: D c2+

17 Lf3 f4 35 Ld3 • Dg7 54 Kei K f3

18 Pg4 Dc7 36 T h4 p es 54 X e6: D cif mat

I.. Meuioria.il. Het droeve doodsbericht van Hermann Zwanzig, den Secretaris van den Duitschen Schaakbond zal misschien velen onzer"lezers reeds zijn ten oore gekomen. Hij overleed plotseling en onverwacht den 5den Januari te Gera aan een beroerte.

Wat het Schaakspel in het algemeen, en de Duitsche Schaakbond in het bijzonder in hem verliezen, is moeilijk in enkele woorden samen te vatten.

Ik meen niet te veel te zeggen, door de superioriteit, die in de laatste tien jaren de Duitsche schakers over de Engelsche hebben verkregen, louter en alleen toe te schrijven aan Zwanzig's volhardend werken, ja ik zou haast neerschrijven, aan Zwanzig's drijven.

Geboren den isten Mei 1837, leerde hij reeds vroegtijdig de beginselen van het spel, doch werd eerst in 1860 door Max Lange's >Lehrbuch in de theorie ingeleid. In 1861 richtte hij een Schaakclub op te Naumburg en in 1865 eene te Rudolfstadt in Xhuringia.

In 1873 vestigde hij zich voor goed te Leipzig, waar hij zich aansloot bij de Schaakclub »Augustea" wier president hij was van 1877 tot zijn dood toe.

Zwanzig's eerste daad van beteekenis was de regeling van het tweede Midden-Duitsche-Schaak-congres in 1877 Onmiddelijk daarna organiseerde hij het gedenkwaardige tornooi ter eere van Anderssen te Leipzig bij welke gelngenheid hij tevens den Duitschen Schaakbond oprichtte.

Sluiten