Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-wijs levert, dat de positie van een probleem niet in de practische partij zou kunnen voorkomen.

VI. Hij, die aantoont, dat een 2 —, 3 — of 4 zettig probleem onoplosbaar is, ontvangt resp. 2, 3 of 4 punten.

VII. 5 punten zullen worden toegekend aan hem die aantoont,

a.) dat een probleem reeds vroeger werd gepubliceerd;

b.) dat een probleem als een plagiaat te beschouwen is.

VIII. De in te zenden oplossingen zullen door den Bondssecretaris met den Redacteur der probleemafdeeling van dit Tijdschrift worden beoordeeld.

IX. Na afloop van den wedstrijd zal een overzicht worden gepubliceerd van de door alle deelnemers behaalde aantallen punten.

X. Uitgeloofd worden:

als ie Prijs f15, als 2e Prijs fio, terwijl het Hoofdbestuur zich voorstelt, bij groote deelneming het aantal prijzen te vermeerderen.

XI. Wanneer meer dan een deelnemer het hoogste aantal punten behalen, beslist loting.

HET HOOFDBESTUUR.

No. 1. Wit: Ka7, Ta2, Tg4, Lfi, LhS, Pd3, p. b2, bs, C3;

Zwart: Kc4, p. d6, 04.

Mat in twee zetten.

No. 2. Wit: Ka7, Dh4, Th6, Le8, Lh8, Pc2, Pe3, p. a2, bs, c5, g3, h5;

Zwart: Kas, Tg$, Lc4, Pbi, p. 34, ds, g6, 117.

Mat in twee zetten.

No. 3. Wit: Ke8, Dh3, Tb6, Lg5, Pc7, P-b4, g3, 114, h5;

Zwart: ICe5, p. b7, c6, e4, f5.

Mat in twee zetten.

No. 4- Wit: Kf6, De7, Lgi, p. b6, c2, e6, f5;

Zwart: Kds, p. e5.

Mat in twee zetten.

No. 5. Wit: Kd6, Df8, Ta8, TI14, Pbi, Pe4, p. C3, e5;

Zwart: Kb5, Tal, Tb3, La2,

p. b2, b6, d5, d7, f2.

Mat in twee zetten.

No. 6. Wit: Kh3, Dh6, Td5, Te8, La7, Lg6, Pe7, p. d2, g2, gs;

Zwart: Kf4, TaS, Th8, La4, Pd7, pb2, C3, cs, c6, f7, f6, I14.

Mat in twee zetten.

No. 7. Wit: Kd3, Tci, Tg6, Lei, Lg4, Pc2, Pfs, p. bs, f4;

Zwart: Kds, Ta2, La3, Pli4, p. d4, e6, f3.

Mat in twee zetten.

No. 8. Wit: Kd3, Tci, Tf6, Lc3, Lc8, Pd7, p. f4;

Zwart: Kds, La5,P d8, p. d4, g7_

Mat in twee zetten.

No. 9. Wit: Kd4, Dh3, TI16, L!l5. pg7, P- d6, e7, g4, g6, I14;

Zwart: Kf6, Ld7, LhS, p. [4.

Mat in twee zetten.

No. 10 W i t: Ka4, Dd8, Td2, Lb8,

Sluiten