Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waardoor het witte paard ingesloten wordt.O.

Natuurlijk het eenige. d. H.

26. 05 — c6f

Door Te2 had wit zich niet voldoende kunnen verdedigen bijv. 26. Te2 Pc6 27. Tdei PD4: 28. c6! Kc6: 29. Tc 17 Kb6 en 30. Tcy : kan niet wegens Te6:0.

by X c6!

27. P e6 — 05 j K d7 — c8

28. T ei — e2 L h6 — f4

Blijkbaar reeds gespeeld met

het doel, den looper tegen paard 05 af te ruilen. Het vervolg der partij toont aan, dat dit plan te veroordeelen is. d. H.

29. T di — ei L f4 — d6

30. g2 — g3

Het zwarte spel is lamgeslagen. De volgende atruil geeft Lb2 gelegenheid, actief op te treden, en maakt dus Zwart's positie ten eenen male onhoudbaar, d. H.

L d6 X c5-?

Een grove fout, waardoor een stuk verloren gaat en hiermede de partij. Door g5 had Zwart nog goede kansen op winst.O.

31. d4 X c5 fs — f4

Zwart had hier kunnen opgeven. Op 31. . . . Td7 ware gevolgd 32 Lf6 Kd8 33 bs cb5 : 34 c6 waarop de partij zeer snel beslist is.O.

Zwart deed zijn 30sten zet waarschijnlijk met het doel, Kd7 te doen volgen, overzag echter, dat Wit nu 11a 31 ... . Kd7 door 32 Lf6 het paard zou winnen. (Op 32 ... . Pg8 volgt 33 Te8: en Zwart mag den looper niet nemen, d. H.

32. T e2 X e7 T e8 X e7

33. T ei X e7 f4 X g3

34. h2 X g3 h7 — I15

35. Kgi — f2 a7 — a5

36. a2 — 33 a5 X b4

37. 33 X b4 g6 -- g5

38. T e7 — e5 T d5 — d2f

39. T e5 — e2 T d2 — d5

40. K f2 — e3 K c8 — b7

41. K e3 — e4 K b7 — a6

42. L 03 — e5 K a6 — b5

43. T e2 — b2

Wit geeft Zwart ook niet de minste kansen op remise.O.

K b5 — C4

44. L eS X c7 h5 — 1H

45- g3 X H gS X h4

46. L c7 — e5 h4 — 113

47. b4 — b5! h3 — h2

48. L e5 X h2 T d5 — d8

49- '35 X T d8 —• e8f

50. L h2 — e5 T e8 — g8

51. c6 — c7 Opgegeven.

O. = A. G. Olland.

d. H. = H. J. den Hertog.

Partij van den Bondswedstrijd, te Breda. No. 52. Gespeeld 1 October 1893.

Koningslooperspel.

Wit: N. W. van Lennep. Zwart: J. F. Heemskerk.

i- e2 — C4 e7 — e5 Dresdener Kongresboek, »is de ee-

2. L fi — C4 nige meester, die deze eerwaard i-

Tegenwoordig wordt deze opening ge opening nog aanwendt.« In het-

slechts hoogst zelden gespeeld. »Dr. zelfde tornooi echter speelde Albin

v. Gottschall», zegt Joh. Metger in het tegen Walbrodt ook 2. Lc4, doch

Sluiten