Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat den volke te verkondigen, nog wel in een blad, waar uw eigen beeltenis prijkt! brrrrr . .

Dr. Tarrasch schrijft in 't Frankfurter Schachblatt:

«Lasker heeft thans een voorsprong van drie partijen (na de 9de partij) en het zal Steinitz, zoo ooit, slechts dan gelukken, dezen voorsprong in te halen, wanneer hij ertoe kan besluiten, d^ openingen eenvoudiger, gezonder krachtiger te behandelen. Een éclatant voorbeeld hoe spoedig hij door gekunstelde behandeling der opening beslist in 't nadeel geraakt, biedt de derde partij van de match« enz.

PIIACTISCII SPEL.

Malcli Steinitz -Laskri'.

2de Matchpartij.

-p No. 68. Gespeeld te New-York, 19 Maart 1894.

Wit: W. Steinitz Zwart: E. Lasker.

Spaansche Partij.

1 e2 — e4 07 — eS

2. P gi — f3 P b8 — c6

3. L fi — b5 P g8 — f6

4. d2 — d3 d7 — d6 Op dezen door Anderssen in

't bijzonder aanbevolen zet (4. d3) speelt Dr. Tarrasch L C5.

5. c2 — C3 L c8 — d7 Tempoverlies.

6. L b5 — a4

Teneinde looperafruil na P a5 te voorkomen.

g 7 — g6 De looper oefent op gj meer kracht uit dan op e7, waar hij den eigen stukken in den weg staat.

7. P bi — d2 L f8 — g7

8. P d2 — C4

Wit speelt het paard naar e3 over C4 en niet over fi, teneinde d5 zoo lang mogelijk te verhinderen, waarop nu blijkbaar een pion zou verloren gaan.

0—0

9. P C4 — e3 P c6 — ey

10. L a4 —• b3 c7 — c6

11. h2 — I14 D d8 — C7

12. P f3 — g5

Dr. Tarrasch keurt het door wit in deze partij gevolgde ontwikkelings- systeem af: het paard op e3 sluit den looper cl in en de ondernomen aanval op den koningsvleugel moet bij goed tegenspel tot niets leiden.

d6 — d5

13- f2 — f3 T a8 — d8

14- g2 — g4 d5 X e4?

Inplaats van Lc8 te spelen, gevolgd door verdubbeling der torens op de d- lijn, maakt Zwart twee fouten in een klap!

De pas gesloten diagonaal van Lb3 wordt geopend en Wit krijgt gelegenheid, na

15. f3 X e4 h7 — h6

16. D di — I3

te spelen met de dreiging, door

Sluiten