Publicatieblad van Curaçao en onderhoorigheden, behelzende de publicatien, notificatien, reglementen ... voor die bezittingen uitgevaardigd in de jaren ..., 1937, no. 119, 01-01-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar