Publicatieblad van Curaçao en onderhoorigheden, behelzende de publicatien, notificatien, reglementen ... voor die bezittingen uitgevaardigd in de jaren ..., 1939, no. 36, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar