Publicatieblad van Curaçao en onderhoorigheden, behelzende de publicatien, notificatien, reglementen ... voor die bezittingen uitgevaardigd in de jaren ..., 1940, no. 112, 01-01-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar