Publicatieblad van Curaçao en onderhoorigheden, behelzende de publicatien, notificatien, reglementen ... voor die bezittingen uitgevaardigd in de jaren ..., 1942, no. 58, 01-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar