is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qouverne- \

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart. j Nr. |

Scheepvaart- Moengo op de persoon, die verordening, aan een gezagvoerder van een schip het verlof tot vertrek afgeeft.

Uitvoering van art. 6§ 1 1928 55 lid 6 der Scheepvaartverordening (aanwijzing op manifesten van diverse artikelen).

Schepelingen. Zie Koophan¬

del, Monstering.

Schepen uit- Zie Schepen-

voerwet. wet.

Schepenveror- Aanwijzing van de amb- 1917 33 deningswet. tenaren die ingevolge art.

9 van de Schepenverordeningswet belast zijn met het opsporen van de feiten, die bij voornoemde wet strafbaar zijn gesteld.

Schepenwet. Aanwijzing van de amb- 1916 50 tenaren belast met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij de schepenwet en de schepenuitvoerwet.

Schipbreukelin- Overeenkomst tusschen 1913 14 gen. Nederland en Noorwegen be¬

treffende den aan schipbreukelingen te verleenen steun.

Schoolgeld. Regeling van het bedrag 1912 92

en de invordering van het