is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart. | Nr.

:

Strafrecht (Wet- Nadere wijziging en aan-1912 60 boek van), vulling van art. 184 van de Herziene Strafverordening.

Alsvoren. 1913 22

Alsvoren. 1914 3

Wijziging van eenig K. B. 1914 32 in verband met de invoering van de nieuwe strafwetgeving voor de kolonie Suriname.

Wijziging en aanvulling 1914 40 van het Wetboek van Strafrecht.

Alsvoren. 1915 75

Invoering van het nieuwe 1915| 78 Wetboek van Strafrecht.

Wijziging van eenige be-1916 10 palingen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht.

Verbeteringen van eenige 1917 67 misstellingen in het Wet-!

boek van Strafrecht.

Wijziging van eenige be-1917 69 lngetr. 1921 palingen in het Wetboek No. 96.

van Strafrecht (verzwaring,

van straffen op strooperij van veld-en boomvruchten).

Wijziging van art. 4661919 65 ,

van het Wetboek van Strafrecht.