is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart. Nr.

V.

Vacantiereizen. Zie Reizen.

Vaccinatie. Zie Zieken.

Varkens. Zie Vee, Vee-

artsenijkundige Politie.

Vee. Beperkingen bij den in-1912101 Zie Abattoir,

voer van eenhoevige dieren Veeartsenijkun-

uit Britsch-Guyana wegens dige Politie. In-

het voorkomen van meningi- getr. 1913 No. 9.

tis cerebrospinalis onder de paarden aldaar.

Beperking van den invoer 1913 18 van eenhoevige en herkauwende dieren, alsmede varkens uit Britsch-Guyana wegens het voorkomen aldaar van meningitis cerebrospinalis, miltvuur (chitrax),

kwade droes en huidworm.

Alsvoren wegens voor-1913 76 komen van mal de caderas.

Verbod van den invoer 1914 4 Afwijkingen van eenhoevige dieren uit 1914 No. 21 ;

Britsch-Guyana en beper- Ingetr. 1914 No.

kingen bij den invoer van 62.

huiden, haar en wol uit de kolonie, alles wegens het voorkomen van mal de caderas aldaar.