is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart.[ Nr.

Verdrag. ficatie-oorkonde betreffende

het verdrag ter bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen door Marokko, Tunis en Bulgarije.

Alsvoren door Zwitser- 1927 17 land.

Alsvoren door Tsjecho-1927 39 Slowakije.

Bekendmaking van de 1928 4 nederlegging voor België van de ratificatie-oorkonde betreffende het verdrag van Barcelona (vrije doorvoer).

Bekendmaking van de; 1928 5 nederlegging van de ratifijcatie oorkonde door Luxemburg en Griekenland betreffende het Verdrag ter |vereenvoudiging van douaneformaliteiten.

Alsvoren van het te 's 1928 19 Gravenhage onderteekende Verdrag, strekkende tot wijziging van het te Brussel tusschen Nederland en Belgie gesloten verdrag tot regeling der wederkeerige uitlevering van misdadigers.

Alvorens van het Verdrag 1928 23 van Genève inzake slavernij.

Bekendmaking van het 1928 34 Verdrag van Genève no-