is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Qouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart.[ Nr.

Verdrag. pens het internationaal zee¬

havenregime alsmede van de toetreding tot dat verdrag voor Nederlandschlndië, Suriname en Curacgo.

Alsvoren van de toe-1928 35 passelijkheidsverklaring van het te London tusschen Nederland en Groot-Brittanië gesloten uitleveringsverdrag op de mandaatsgebieden Palestina (met uitzondering van Transjordanië), Britsche Kameroen,

Britsch-Togo, Tanganyika,

Nieuw-Guinea, West-Samoa, Zuid-West-Afrika en Nauru.

Toetreding van Ecuador 1928 45 tot het Verdrag van Genève inzake Slavernij.

Nederlegging door Chili 1928 47 van de ratificatie-oorkonde betreffende het te Barcelona gesloten verdrag met bijbehoorend Statuut nopens vrijheid van doorvoer.

Toetreding van de kolonie 1928 49 Siërra Leona tot het verdrag van 30 September 1921 tot bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen.

Bekendmaking van het 1928 57 te Abis Abeba tusschen