is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart. Nr.

w.

Wachtgelden. Regeling der wachtgelden 1915 19 Zie Ambtenauit de Koloniale Kas te ren, Betaalbaar-

kwijten. stelling, Trakte¬

menten, Verlofstraktementen, Voorschotten.

Vaststelling van regelin- 1917 72 gen omtrent toekenning van wachtgelden aan ter vervulling van burgerlijke ambten ,

naar Nederlandsch West> Indië gezonden personen.

Wijziging van de veror- 1924 41 dening tot regeling van de wachtgelden uit de Koloniale Kas te kwijten.

Regeling van de wacht- 1925 16 gelden te kwijten uit de Surinaamsche en uit de Curagaosche geldmiddelen.

Wagens. Zie Karreman.

Washington. Zie Verdrag,

Vrouwen.

Weduwen- en Wijziging van het Regie- 1912 41 Zie AmbtenaWeezen- ment voor het Weduwen- ren, Militairen.

fonds. en Weezenfonds voor mili¬

tairen beneden den rang van officier bij de koloniale troepen.

Alsvoren. 1913 69