is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart. | Nr.

Weduwen- en Verhooging van pensioe- 1921 20 weezenfonds. nen en onderstanden ten laste van de Weduwen- en Weezenfondsen van de Europeesch-Indische landsdienaren.

Weegloonen. Zie In-en Uit¬

voer.

Weegwerktui- Zie Maten,

gen. Gewichten en

Weegwerktuigen.

Weegwerktui- Zie Maten, Ge-

genverorde- wichten en Weeg-

ning 1916. werktuigen.

Weekloonen. Zie Trakte¬

menten en Verlofstraktementen.

Weezen. Zie Exploiteur-

Liquidateur.

Weldadigheids- Zie Posterijen.

postzegels.

Werktijden. Zie Hospitalen.

West-Indische Vergunning aan de West-1919 4 Cultuurbank. Indische Cultuurbank te Amsterdam om in de Kolonie Suriname als een credietvereeniging als bedoeld in art. 164 van het Regeeringsreglement werkzaam te zijn.

West-Samoa. Zie Verdrag.