is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart. | Nr.

;

z.

Zeehavenregi- Zie Verdrag.

me.

Zeelieden. Overeenkomst tusschen 1913 71

Nederland en Zweden betreffende den aan hulpbehoevende zeelieden te verleenen onderstand.

Zeemacht. Zie Militairen,

Rechtswezen.

Zeeoorlog. Zie Oorlog.

Zegels. Aanvulling van het be-1915 2 Zie Plak ze,gels,

sluit van 9 Maart 1888 (G.B Posterijen, Post-

No. 12) omtrent de wijze zegels.

van heffing enz. der rechten Nader aangev.

van zegel en van successit art. 6 bis 1915

en overgang. No. 29.

Ziekeninrichtin- Zie Burgerper-

gen. soneel, Hospita¬

len.

Ziekte. Nadere aanvulling van 1916 68 Zie Besrnettc-

de verordening, houdende lijke Ziekte.

maatregelen tot voorkoming en beteugeling van eenige besmettelijke ziekten.

Nadere wijziging van het 1917 35 Gew. 1919 No. besluit van 28 April 19U4 64.

(G. B. No. 20), ter uitvoering van de verordening van 15 December 1903 (G. B.

1904 No. 16) tot het verplichtend stellen van de