is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsblad. AANMERKINGEN.

Jaart. Nr.

Ziekte. vaccinatie voor onderwij¬

zers, schoolgaande kinderen en voor alle andere personen die in scholen voor lager onderwijs werkzaam zijn.

Maatregelen tot voorko- 1926 6 ming en beteugeling van eenige besmettelijke ziekten.

(Tyhus op Moengo).

Zilverbons. Verordening tot uitgifte 1918 25 Gew. 1920 No.

van zilverbons. 71. Ingetr. 1922

No. 42.

Vaststelling van uiterlij-1918 27 Gew. 1918 No. ken vorm en hoeveelheid 78; Nader gew.

der uit te geven zilverbons. 1920 Nos. 26, 89

en 100.

Intrekking van de in om- 1928 39 loop zijnde zilverbons ter waarde van twee en een halven gulden.

Zuid-Afrikaan- Zie Verdrag.

sche Unie.

Zuid-West- Zie Verdrag.

Afrika.

Zweden. Zie Douane¬

formaliteiten, Onderstand,Verdrag, Zeelieden.

Zwitserland. Zie Douane¬

formaliteiten, Verdrag, Vrouwen en kinderen, Vrouwen en meisjes.