is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jangen van den Staat werkzaam, en dat tegen dezoodani^en J welke hier vau mogten blijven in gebreken, naar bevind vac zaken zal worden geprocedeerd. ^

Wij gelasten onzen Commissaris-Generaal tot de x'inaneicn met de executie van dit Besluit.

Ontbiedende en gelastende tevens alle Civiele en Militaire Autoriteiten , om aan de handhaving dezes de hand te houden , en overal, waar zulks mogt worden verëischt, hulp en bescherming te verleenen.

En zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd alom, waar zulks te geschieden gebruikelijk is.

Gedaan in 's Gravenhage, den zesden December van het jaar achttien honderd en dertien, en van onze Regering het Eerste.

(geteekend) W I L L E M.

'J?iT ordonnantie V(tn Zijne Koninklijke Tlooghszd 3 Van eer Duiim van Maashak.