is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lis-Generaal van Financiën, en den Eersten President yan het Hooge Geregtshof te doen.

Onze Commissaris-Generaal der Financiën wordt belast met de executie van het tegenwoordig Besluit, hetwelk zal worden afgekondigd en aangeplakt, alomme waar zulks gebruikelijk is.

Gedaan in 's Gravenhage, den 7den December des jaars 1813, en van Onze Regering het Eerste.

(geteehend) WILLEM.

'Fer ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid, (geteekend) A. R> Faick.