is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met aanschrijving; 01ïi , met toezending van Je noodige eïemplarèii ; Siettèlve te brengen en te doen brengen ter kennis van alle Regtiban'enen Vrede^eregten in deszelfs Ressort.

2°. A an den Eersten-Advokuat-Generaal, waarnemende de funetiën 'van Procureur-Generaal, met gelijke aanschrijving , ten aaiïyinii der Procureurs-Criminesl en verdere Officieren in voorz; Ressort.

3°. Aan alle Commirtarisrën-Generaal tot informatie enjiarigt; mitsgaders aan de Commissarissen-Generaal in de Departementen t ten einde voor de publicatie en affixie, in alle de daartoe behoor xende Gemeenten, zorge te dragen.

Gedaan in 's Gravenhage, den ndea December i8i3, en val*

Onze Regering het Eerste.

(geteemeend.) W I L L E M.

T«r ordonnantie v<iri Zijne Koninklijke Hoogheid;; (geteekend) A. R. i A i< c k»