is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit, hetwelk zal -worden gepubliceerd en geaffigeertl alom; waar zulk» gebruikelijk is.

Gedaan in 's Gravenhage, den a3sten December de* jaars »8i3, jen van Onze Regering liet Eerste.

(getaekend) WILLEM,

' Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid f

{geteekend) A. R. F a l c x.