is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde hem een afschrift van hetzelve zal gedepêclieerd worden, en gelijk afschrift aan Onze Commissarissen-generaal van Fiiiantien , Oorlog, Marine en Binnenlandsche Zaken, dezen laatsten , met last, om , aan onze bepalingen , hier voren gemeld , de vereischte publiciteit te geven.

Gegeven in 's Gravenhage, den Januarij 1814» en van

onze Regering het Eerste.

(geteekend) WILLEM,

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De u4lgemeene Secretaris van Staat, (,geteekend) A. R. F a l c k.