is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G"gaven in 's Gravenliage, den ïgden Jannaiij des jaars 1814, en van onze Regering liet Eerste.

(geteekend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid, JJe Algemeene Secretaris van Staat, (getechend) A. R. Falck.