is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- t ■ «litaoadprs de rejpeetive formulieren, »aken der;

» "'bond"!W»fhni.hondeUjk reglement, door Pre.ide».

»:i£.£ ™.• »'»«>»" >»d<"" °""",e .

9 Piosident en Directeuren, mitsgaders de Secretaris

^ Pnnk e^nirten voor hunne werkzaamheden zoodanig lioö nr ar hu" ' de voordeelen der Bank, als bij het daaromtrent, D \»p hedendoor Ons te nemen speciaal besluit, «al worden be-

" fff' President en Directeuren zijn niet aansprakelijk voor ''h ton eenroflueerd uit daden, handelingen o£ bedrijven,

ï door hen in 1-. -*«* «

»ci,iic *"■"

a en pretentien, ten laste der Bank.

» President en

l ÏÏKftóT, »f in Onzelianden , of v.n die genen, die

' mrZLn rijn ff-** , «. *

0 43. President en ^ dam Dordrecht en m alle de , tién van °vcreenigde Nederlanden te doen bedrijven,

i miidr,

_ „{„aio raadzaam zullen oordeelen.

P n. President is bevoegd alle zoodanige gecombineerde

, vergaderingen te beleggent m* ^nten°iToyL

««>»« <.-»« <*« *-* di-""s

'ÏXW^*« vi,f Uir-eeteuren, h.uij v.n v.er 9 der zes Commissarissen. _ veraaderingen, zo^o w.1

* , 46. Jn .11. toe'" lijk. »l «

S als in die van Presiden tpprd en bij de meerderheid

i, hoofden van de present enje v ^ siemmen, zal de » beslist worden, en , in gevai v

ij presidiale stem 1 ^ >e"- , deelhebberen hier

» 47. T.t Di"C,7;rn,T«Lléd«S re. wm*m. ; % d»'dVg der ™rUezing> °P £ S^voÓr' w W*

» b*"v.»"u;o;öó»sr:ruv; u *.«. -