is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Frankrijk tot bet Kanaal en de Bogt = a: 4:a

Van de Oostzee tot Koningsbergen, boven de vijftig lasten goed aaiibrengenHe..» - i:i3;q

Van de Oostzee tot Koningsbergen, onder de vijftig 'asten goed aanbrengende _ j; 2:0

Van Engeland, net Ivanaal en de Bogt van Frankrijk...» , - i : 2: ®

Van de havi-ns in de Noordsee en de Kleine Oost., r I; a:o Van schepen ran Noorwegen en de Kleiue Oost, onder de vier en twintig lasten goed aanbrengende.. - O: li :o Op de vroeger gebruikelijke voet, te innen bij de ontvangers van de convoijen en licenteu, en bij het afrekenen der schepen van de schippers af te vorderen; zullende daarvan vervolgens alle maanden door het Departement van Financiën aaa Commissarissen van het Kweekschool, behoorlijke opgave, mits-r gaders nitkeering van de ontvangene penningen worden gedaan.

3. Onze Commissaris-Generaal der Financiën, is belast met 'de executie van dit Besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geïnsercerd.

Gegeven te Amsterdam, den a8«"> Maart des jaars 1814, eii Jfaji Onze Regering het Eerste.

(geteekend) WILLE M:

LTer ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid;

De Algemeent Secretaris van Staat, {gtteekend) A. R. F A x. 0 s,