is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde der Borgtogt is uitgedrukt of niet, geregistreerd worden tegen betaling van een vast regt van tien stuivers.

,A rt 2 Onze Secretaris van Staat voor de Financien is belast met de uitvoering van dit Besluit, het welk in het Staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven in 's Gravenhage, den i6<len April des jaars 1814, en van Onze Regering het Eerste.

{geteelend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid, De Algemeene Secretaris van Staat, Bij deszelfs afwezendheid,

De Griffie^ en Archivist ler A'gemeene Staats-Secretarij ,

(geteelend) S. DASSEVAEL.