is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belast met de uitvoering van dit Besluit, 't welk m hel Staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven in 's Gravcnliage, den 20 April des jaars i8i4, en van Onze Regering hut Eerste.

(geteelend) WILLEM.

Ter Ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat, (geteekend) A. R. FALCK.