is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T AATSBLAD

DER

VERËE NIGDE NEDERLANDEN.

CN . Óp.) Besluit van den Junij i8i4, «0. i5, houdende nadere bepalingen ten aanzien van den verkoop van Thee binnen deze Landen ingevoerd.

Wij WILLEM, rijde gratie GODS. Prinse van o ramt-_

Nassau , SOUVEREIN VORST DER VERëENIGDü NEDERLANDEN )

enz.

A °ü7-, besIuite" van den 25 Januarij, n". 72 , en van

c O Xlaait )1. n' 55, (het laatstgemelde vervat in n". 33, van het otaatsblad A ten aanzien van den invoer en den verkoop Van 1 nee binnen deze I anden •

Gelet op.de requesten door onderschelden belanghebbende

ooptaeden, Grossiers en Handelaars in Thee te Amsterdam

en notterdam, aan Ons gepresenteerd, en tenderende tot het

daars tellen van nadere en met het tegenwoordig belang van den

handel overeenkomstige wijziging en in de executie der voormelde hes; uiten;

Fimncïnd het rapr°rt van0llzen Secretaris van Staat voor de Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. De 11' 1 voering van Ons besluit van den 5 Maart i8i4 , n. >, za worden gewijzigd, naar de bepalingen voorkomende in de navolgende artikelen.

'', 1,1 ï maand Ju,'i aanstaande zal, onder liet oppertoezigt van Onzen Secretaris van Staat voor de Financiën , ten overstaan van den Commissaris tot de Zaken der Koloniën te

c]™ Yr n tW6f,e vooliaarS-verkooping worden gehou, 111 v\eke alleen begrepen zuilen zijn, «a zulieli wordcu