is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de executie van het tegenwoordig besluit, waarvan een afschrift aan de Rekenkamer zal worden gezonden, en hetwelk in het Staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven in 's Gravjenhage den 27Sten Julij des jaars iSi4, Tan O li ze Regering het eerste.

(geteehend) WILLE AL

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat,

(geleekericï*) A. R. F A L c K.