is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li. OtiïC Secretaris van Staat voor de Financien is beiast met de witvoering van dit besluit, lietwelk zal worden geplaatst j[n het Staatsblad.

Gegeven in 's Gravenhage, den 28sten Julij des jaars i3i4, en van Onze Regering het eerste.

(geteekend) WILLEM.

Ter Ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

J)e Algemeene Secretaris van Staat y (geteekend) A. R. F A l C IC.