is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Secretaris van Staat voor de Financiën en de Algemeens Rekenkamer zijn balast met de executie van liet tegenwoordig besluit , hetwelk in het staatsblad zal worden geïnSereerd.

Gegeven te Brussel, den ia*" December des jaars 18l4j het Tweede van Onze Regering.

(geteelend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat, (geteelend) A. R. F A L c K.