is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal? worden geïnsereerd, en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt en naar alle sleden en plaatsen aal worden verzonden om aldaar te worden afgekondigd en aangeplakt.

Lasten en beveleu voorts dat Onze ministeriële departementen, en andere autoriteiten, justieieren en officieren, w;en «ulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand sul'ea houden, zonder eeiiige conniventie of dissimulatie.

Gegeven in 's Gravenhage , den ioden Februarij des iaars iol5, 'iet tweede van Onze regering.

(,geteclencl) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

(geteelencl) A. R. Falci.

f