is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M O Ti T L Lilt, r. . Jjt

* ' L OTÏNGS-LlJST voor ae "a u'itie van het militie—distriet kanton gemeente

- T7TMmmm~~~C """"" """ "TJmr ^^~Naanivan » v ij liedenen Redenen , ' . "

g- ? S Geboorte- Datum van Wettige , den vader g > . "2

g '« « plaats reboorte woonplaat». j en moeder M ^ waarom hij welke de Aanmer- *.

%'i ~Z t i».Naam. „ S 1°. Voor' s S bij «ene vo- opgeschre- kingen van 3 Aanmer-

u i; -o p i°.Gemeen- i°; Dag. -i°.Gemeen « . _ te, naam van -

*T!c c1 te- te- &1 Signa' gte vader. > rige loting vene meent den militie 3 .

•WJ". ■■=.% ^ ... is S * a». Naam c,§ kiagen.

Voor- 2°. Militie- a°. Maand. 2'. Militie- tj ^ van de moe . vata dezelve ;otvrijstell. commissa- «

^ 2 X s ~ ■ Ma, kanton. banton. > , , d,r. *

o " ... 3®- Voor- 3.Jij is vrijge. ;e kunnen ris. 3

go ~*~Z 30. Militie- 3°- Jaar. 3°. Militie- j . naam van de S 8

s' di-trict. district | moeder. ^ steld. aanvoeren. «

j . ,0 r1. xo Voorbood' Voet- i°.

1 ' ' * Oogen. - '

' Keus. r . • . • " i' , ,

a. 2». 2». Mond. "W 2°. '

* " Kin.

Haar. s.

30. 30. Wenkbr^/ (r«ek. s».

3 Merkbare'

/

i I i I I I 1 » tïfl Co • 1 1 1 « 11

KB. Na het laatste numero, * al deze lijst door den ^ j '^missaris gesloten en naet den Gecommitteerden van het plaatselijk bestuur geteekend Worden, | c