is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dc overeenkomende partij eu

.hebben, na dat al het bovenstaande aan bun op nieuw duide— ■ lijk was voorgelezen, verklaard dat hetzelve was volkomen overeenkomstig met bunne bedoeling • en hebben dezelve deze met ons, tot verdere verzekering, geteekend.

Gedaan te den

van het jaar 18