is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T A A T SBLAO

* D E R

VERËENIGD.E NEDERLANDER

( N 0 21 1 WET houdende voorschriften ter viering K " der dagen aan den openbaren Christehj-

len Godsdienst toegewijd. Gearresteerd

den ï aten Maart iüi 5, 18.

wu WI11BM BI! BE GF..VTIE GODS, PUIM» VAN O^-hmau, Souvbmik Vorst

^EÜIÜRL.VSUHN , KI\Z. , EKZ.»

l™ alle de 5cnc„ i*. «« * >»»» "**'

s»liU 1 doen te waten;

Al \V\ ïn overwi^S genomen hebben de nóodzakehjkAlzoo Wi) in ove ,0bfl(S° 0lizer godsdienstige voervaderen 9 V.d ora, °P bet V^P} sten prijs stelden, de pligtmaüge

&Jrss JÏÏ,*. h-Ï»:SSe ^ J2S sx^v*

Werkende maatregelen te verzekeiM», g,jhoord en met

r, . i , VV den Raad van State gcuw«

Zoo » het „ i^ Su en-Generaal dezer landen, hebben gemeen overleg du .blaten Wij goedvinden en verstaal gevonden cii vcistaan j § }

tij deze: ...

'• s*? t'ss ? S

Kiijk»:,