is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,vn i zal tegen denzei ven worden voortgeprocedeerd, gelijk !.r' öiaterie van de convoijen en licenten gebruikelijk is;

•iivende voor het overige de bepalingen, vervat in het voorbreven zeventiende gedeelte van het eerste artikel van de van den 2qsten December 1809 , volkomen in derzelver geheel.

Lasten en bevelen dat deze zal worden gemsereerd in het staatsblad, en dat Onze ministeriële departementen en '•'idere autoriteiten, jast'eieren en officieren, wien zulks *')gaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zulle» 'Ouden , zonder eenige conniventie of dissimulatie.

's Gravenhage, den gden Maart t8i5.

(geteakend ) WIL L E M.

T«rordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

Qfeteeiend) A. R. F a t. c k.