is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen voorts, dat onze ministeriele departe^öten en andere autoriteiten , justicieren en officieren wien 'l!<s aangaat, aan de iiaauwkenrige uitvoering dezes de hand ullen hoaden.

Gegeven in 's Gravenhage, den gden Maart des jaars 181S' Onze Regering het tweede.

(geteelend) VW I L L E M.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid ,

(geteelmcf) A. R, Fau k.