is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten wijders en bevolen dat alle Onze minister ël? (l"~ partementen en andere autoriteiten, justicieren en officieren, vrien zniks aangaat, aan de na«uwkeurige uitvoering de band zulien houden.

Gegeven te Amsterdam, den 19 cl en Maart de^ jaars iSj5> iet tweede van Onze regering.

(geteelend) WILLEM.

Van wege den Koning, (geteeLend) A. fl. F a l c K*