is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Onze Minister Van Justitie is met de uitvoering van dit besluit belast; hetwelk in. het staatsblad, mitsgaders in het officieel dagblad zal worden g&ïusereerd.

^ Gegeven in 's Gravenbage, den 3isten October des jaarS lol5, liet tweede van Onze regering.

(geteelend) WILLEM.

Van wege den Koning, (geteelend) A. II. Falck.