is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER.

verëenigde nederlanden.

(N°. 49*0 XE SLUIT «, m isten Hovenier

, tbiS n.' Wh*

besluit van den voormalige* Gouverneur gene faal van den neder- en middel-liijn.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, KoNlNr beu Nederlanden , Pr,m van Oranje-Nassau , GrootHertog van Luxemburg, enz. , enz., eisz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie •

Hcfbben goedgevonden en verstaan, buiten effect te

h?tbSl Tr }lW VerV°Jg b"iten *ffect S^eld wordt bij deze' «et.besluit van den voormaligen Gouverneur-ceueml J f

«-MW.W-. ï»» d«»

Waarbij modibcatien zijn vastgesteld omtrent de b I- ' V» «... «, «IJ ,an het civid wetboT tcPal'°S™

m in £ dc resolutie in het officieel tbtbkd

1 «et staatsblad worden geplaatst. ^

.j Gravenbage den 1 November 18xS.

(ge teel end) WILLE M.

Van wege den Koning, (qeleelend) A. 11. F a l c k.