is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gegeven te 's Gravenhage , den isten November des jaars 1815, het tweede van Onze Regering.

([gcteekencC)

l ..l r"i (getéelend)

WILLEM.

Van wegè den Koning,

A. R. Falc x,