is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T AATSBLAÏ)

I) E R

VERËÉ NIG5E NEDERLANDEN.

(N°. 550

n". 45 , houdende nadere voorschriften nol pens de vaart op de ff est- Indien, door JSft dtrlciflclscïlG lfl^GZ6t6ri6IZ,

W" WIUEM, EU DE GRATIE GODS, KONING

*n JNjsdkhlasjpbu, Prins van Oranje-Nassau , GrootiB*rt>tf VAN Luxemburg , enz., ene., emz,

1«3«mP , t,CA Tt!C' IaCn ï?*" ATStaS 1L ^Londen, flAf!r r' ,aar Cn dc" Ënge,sc1'^ «taats!

°P de West \ ' j ' 8es'oten , over de vaarten handel

9^6o ea ïe^S ^^ntrngen van Dcmerary 9 Esse.

En

Stelled.dien.ten gevo!?« «3e noodige maatregelen vast-

niediaire ° met l°l de nf* vigerende inter-

Wische koion lng-ÖK°F 1 Vaaft en llalidei met de Wtstllul°nien jnhet algemeen;

faken hvan oPP°rt J3" van Bukenlandsche

Vdel en K ?Zen btaatsraad » '^acteur-Genera.! van Koopje ^onvoijen Irii^nlenr11 ^ üir~"G™J Van

^en Raad van State gehoord,

Hebben besloten en besluiten :

A V

'^e bovengemelde conventie zal worden publiek «Uai a,-t' ,ten ein(3e een iegelijk, wien zulks aangaat, zich' «aar kunne gedragen. "