is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L IJ S T

DER

Wetten en besluiten,

VERVAT IN HET STAATSBLAD VAN HET

KONINGRIJK der NEDERLJNDEN.

i 8 16*

N". I. BESLUIT, houdende verlengiDg van den termijn bij de wet van u November 1815, bepaald voor de kwijting der Oorlogsbelasting bij wijze van afkoop ......... 4 Jan. 1816.

N*. 4. WET over de heffing, gedurende vijf achtereenvolgende jaren, vaneene belasting op Runderen, Paarden en Schapen ; en over het gebruik der daarvan proveniërenée gelden . . . 6 —

N°. 3. WET , houdende bepaling der termijnen, tot welke de nationale militie geheel of gedeeltelijk zal kunnen bijeen blijven ■

''r' «

4- BESLUIT, houdende voorloopige voorziening omtrent de uitgifte van obligatien en certificaten , behoorCnde

tot buitenlandsehe fondsen . 9

A