is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s T A A T s B L A I)

VAN

'HET KONIX'ÜRUK. DF.R NEDERLANDEN.

iMMiiir-rnrTTTT"—1

«1

/ . /

(N.° iB.y BESLUIT van den 5den Maart 1816, " waarbij het besluit van den listen Januari. ïuiJ, van toepassing wordt gemaakt op de ingezetenen van de onlangs met het 111jk vereenigde kantons.

Wij WIT lem, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op liet rapport van Onsen Minister van den V. aterstaat en der publieke werken ,

Hebben besloten en besluiten:

Art. l.

De bepalingen van Ons besluit van den 2 risten Januari 1815 , no 10 2 4( z i eo !2 e i «I dagblad 4de deeIn". 120), worden m Me derzelver bijzonderheden toepasselijk verklaard op dc .ngezetenen der kantons , grenzende aan Frankrijk eu onlan. Let bet Koningrijk der Nederlanden vereemgd.

Art. 2.

De reclamatien welke dezelve ingezetenen mogten bel.ben, rullen vóór den i5den Mei 1816 moeten worden, kenhaai e

U «n Onzen Minister van den Waterstaat. Deze ti|d verstreken zijnde, zal verderop de gemelde reclamatien geen aCu worden geslagen.