is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,]en afloop der deliberatien van de Staten-Generasl orer de wetten, welke de voorschrevene algemeene stelsels xullen moeten regelen, door den Koning liet meest geschikt zal worden eeoordeeld, ter bevordering van de belangen der ingezetenen, en ter rigtigs verzekering tevens van 's Rijks inkomsten.

2. Alle beslaande wetten en verordeningen, op den ophef der voorzeide belastingen en regten, blijven inmiddels in \ollc kracht.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad ral worde»

S Lasten wijders en bevelen dat Onze ministeriële departementen, justicieren en officieren, weïke zulks aangaat, aan de uaauwkeurige uitvoering de hand zullen houden, zonde* eenige conniventie of dissimulatie.

Gegeven in 's Gravenhage, den sisten Juni des jaarsi3l6, Let derde van Onze regering.

(geteelend) WILLEM.

Van wege den Koning, ('geteekerid) A. R. FALCK.