is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald getal, of zonder geviseerd te zijn, en in het algemeen, in overtreding dezer wet zullen zijn uitgegeven , ieder in solidum zijn aansprakelijk voor het beloop dier effecten, waarvan de betaling, zoo van het kapitaal als van de interessen , naar derzelver nominale waarde, door de houders van de uitgevers en teekenaars in privé zal kunnen worden gevorderd.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten , kollegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauvvkeuvige uitvoering de hand zullen houden.

Ge ieven op het Loo, den 2isten Augustus des jaars 1816, het derde van Onze Ilegering.

(geieekend) WILLE M.

Van wege den Koning,

Bij afwezendheid van den eersten Secretaris van het Kabinet,

(geteel-end) W. F. L. Ren geks.