is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of wel een gedeelte is gelost, telken avond Lij den ontvanger of anderen door de administratie aan te wijzen ambtenaar moe-

I «Anofff tnr vprrjarlitir)f pn nm nlrlaav ta

tCïl WOruuii iciu^ gcwiujjt —— _ w

blijven berusten tot den dag, waarop de verdere lossing zal plaats hebben, waarvan alsdan op de biljetten aanteekening

zal worden gesteld.

De belanghebbende zullen deswege Va» den evengemelden ambtenaar een reeu bekomen, hetwelk het consent-biljet aan boord, of bij de voer- en rijtuigen, zal moeten vervangen.

Art. 18.

Bepalingen Un aanzien van den inslag.

De inslag zal kunnen plaats grijpen op driederlei wijzen;

Eerstelijh : onder betaling van den impost.

Ten anderen', onder genot van cïediet voor dezen impost * doch met bepaling van termijnen; en

ln de derde plaats: onder genot van crediet zonder ter-r mijnen, doch in 'sRijks entrepot.

Art. 19.

Eerste wijze van inslag, of die met betaling van den impost.

Geen zout, dat in eene mindere hoeveelheid dan van tien duizend ponden , dat is vier duizend negen honderd een-enveertig kilogrammen tevens, of' pekel, die met mindere partijen dan van dertig okshoofden of zeventig hectoliters den lande wordt ingevoerd, zal mogen worden ingeslagen of naar de woonhuizen , pakhuizen, zoutziederijen, zolders, kelders of andere bergplaatsen van zout of pekel worden vervoerd of verwerkt, dan nadat , overeenkomstig het terug gebragte conserit-biljet van lossing en daarop geconstateerd bedrag van liet ingevoerde zout of de pekel, de impost onder de korting, bij art. 39 naar gelang der ongeraffineerde zout-specien toegestaan, ten kantore van den ontvanger ter plaatse van den. opslag voldaan of te^cn de krachtens art. 7 geconsigneerde penningen verrekend zal zijn.